Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Tuyên bố miễn trừ

Tuyên bố miễn trừ

Các tư liệu đăng trên website này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và quý khách không nên xem đây là ý kiến tư vấn pháp lý của KIBLAF.  Không có mối quan hệ luật sư – khách hàng nào được ngụ ý hoặc dự định được xác lập khi quý vị truy cập website này hoặc gửi câu hỏi cho công ty hoặc luật sư của chúng tôi, trừ khi việc liên lạc hoặc câu hỏi đó được thực hiện theo một hợp đồng tư vấn đã ký với khách hàng. Chúng tôi khuyến nghị quý khách liên hệ với luật sư để được tư vấn giải quyết các vấn đề pháp lý của mình.

Các tư liệu đăng trên website này không phản ánh bất kỳ phán quyết, thỏa thuận hoặc những thay đổi pháp lý gần đây, và quý khách không nên xem đây là giải pháp giải quyết vấn đề pháp lý trong tương lai. Bên cạnh đó, website của KIBLAF có đường liên kết có thể kết nối tới các website khác. Tuy nhiên, KIBLAF không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào đối với các tư liệu trên các website được kết nối đó.