Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Đội ngũ luật sư

BW_Truong The Con

Trương Thế Côn

Cố vấn cấp cao

Tổng quan

Ông Côn đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, tham gia đàm phán hợp đồng và đại diện cho khách hàng tham gia giải quyết các tranh chấp về kinh tế, lao động, các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp như thuế, hải quan, XNK, các tranh chấp về đất đai và xây dựng…. Với nền tảng tốt về Luật dân sự, Luật thương mại, Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật đất đai và Luật xây dựng, ông Côn có thể giải quyết tốt và hiệu quả các vụ việc liên quan đến những lĩnh vực trên. Ngoài ra, ông Côn còn có quan hệ rất tốt với Chính phủ và các cơ quan chính phủ như Bộ Tư Pháp, Bộ Công An, Bộ Công thương, Bộ Tài Chính, Bộ Tài Nguyên Môi Trường, Bộ Xây Dựng và Hệ thống các tòa án tại Việt Nam.

Thành viên

  • Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội
  • Hội luật gia Việt Nam

Trình độ

  • Tiến sỹ luật học

Lĩnh vực hành nghề

Doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, bất động sản, Xây dựng, Lao động, Thuế-Hải quan, Đầu tư và Doanh nghiệp

Kinh nghiệm

  • 12 năm kinh nghiệm làm pháp chế doanh nghiệp;
  • 20 năm kinh nghiệm tại Học viện Tư pháp.