Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Đội ngũ luật sư

BW_Nguyen Van Ha

Nguyễn Văn Hà

Luật sư thành viên

Tổng quan

Ông Hà có nhiều năm công tác tại các cấp cơ sở khác nhau trong các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, Thuế, Đất đai và Bất động sản,…. Với nền tảng tốt về Luật dân sự, Luật Hôn nhân gia đình, Luật thuế, Luật đất đai và Luật xây dựng, ông Hà có thể giải quyết tốt và hiệu quả các vụ việc liên quan đến những lĩnh vực trên. Ngoài ra, ông Hà còn có quan hệ rất tốt với các cơ quan địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thành viên

  • Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Trình độ

  • Cử nhân luật

Lĩnh vực hành nghề

Dân sự, Hôn nhân gia đình, Hành chính công, Thuế, Đất đai – Bất động sản.

Kinh nghiệm

  • 05 năm làm việc tại Phòng tư pháp xã;
  • 05 năm làm việc tại Thanh tra thành phố Hà Nội;
  • 02 năm làm việc tại KIBLAF