Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Đội ngũ luật sư

BW_Nguyen Van Chuong

Nguyễn Văn Chương

Luật sư thành viên

Tổng quan

Ông Chương đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, tư vấn các dự án bất động sản, các dự án ODA, tham gia đàm phán hợp đồng và đại diện cho khách hàng giải quyết các tranh chấp về kinh tế, lao động, các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp như thuế, hải quan, XNK,…. Với nền tảng tốt về Luật dân sự, Luật thương mại, Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật đất đai và Luật xây dựng, ông Chương có thể giải quyết tốt và hiệu quả các vụ việc liên quan đến những lĩnh vực trên.

Thành viên

  • Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Trình độ

  • Cử nhân luật 

Lĩnh vực hành nghề

Doanh nghiệp, đầu tư, bất động sản, thương mại

Kinh nghiệm

  • 02 năm pháp chế doanh nghiệp;
  • 02 năm làm việc cho Viettel tại Cộng hòa Haiti;
  • 02 năm làm việc cho GM;
  • 10 năm luật sư tư vấn.