Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Đội ngũ luật sư

blank profile picture, mystery man, avatar

Nguyễn thị Minh Thu

Luật sư

Tổng quan

Bà Thu đã có nhiều năm kinh nghiệm trong các dự án về du lịch, ngân hàng, tư vấn cho các doanh nghiệp, các dự án về đầu tư …. Với nền tảng tốt về Luật Ngân hàng, Chứng khoán, Luật thương mại, Luật du lịch, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư. Bà Thu có thể giải quyết tốt và hiệu quả các vụ việc liên quan đến những lĩnh vực trên. Ngoài ra, Liên còn có quan hệ tốt với các cơ quan chính phủ như Tổng Cục du lịch, Ngân hàng nhà nước, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thành viên

  • Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Trình độ

  • Thạc sỹ luật học

Lĩnh vực hành nghề

Du lịch, ngân hàng, thương mại, đầu tư, doanh nghiệp

Kinh nghiệm

  • 2 năm kinh nghiệm làm pháp chế doanh nghiệp;
  • 4 năm kinh nghiệm làm cho Tổng Cục du lịch;
  • 2 năm kinh nghiệm làm cho Maritime Bank (MSB).