Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Đội ngũ luật sư

blank profile picture, mystery man, avatar

Lê Văn Thuyên

Luật sư

Tổng quan

Ông Thuyên đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn cho các doanh nghiệp, các dự án cổ phần hóa, lập các dự án đầu tư, tư vấn về cơ cấu tổ chức hoạt động cho doanh nghiệp, lao động, tiền lương…. Với nền tảng tốt về Luật dân sự, Luật doanh nghiệp, Luật thương mại, Luật đầu tư, Luật Lao động và Luật Hành chính, ông Thuyên có thể giải quyết tốt và hiệu quả các vụ việc liên quan đến những lĩnh vực trên. Ngoài ra, ông Thuyên còn có quan hệ tốt với các cơ quan chính phủ như Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Nguyên Môi Trường, Bộ Xây Dựng…

Thành viên

  • Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Trình độ

  • Cử nhân luật

Lĩnh vực hành nghề

Doanh nghiệp, cổ phần hóa, thương mại, đầu tư, lao động, khiếu nại tố cáo.

Kinh nghiệm

12 năm làm pháp chế doanh nghiệp cho Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINACONEX)