Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Đội ngũ luật sư

Le Thi Thuy

Lê Thị Thúy

Luật sư

Tổng quan

Bà Thúy đã có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp, các dự án về đầu tư …. Với nền tảng tốt về Luật thương mại, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, bà Thúy có thể giải quyết tốt và hiệu quả các vụ việc liên quan đến những lĩnh vực trên. Ngoài ra, bà Thúy còn có quan hệ tốt với các cơ quan chính phủ như Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thành viên

  • Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Trình độ

  • Cử nhân luật

Lĩnh vực hành nghề

Thương mại, Đầu tư, Doanh nghiệp

Kinh nghiệm

10 năm làm việc tại KIBLAF.