Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ

Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ

Các luật sư của chúng tôi đã tư vấn cho nhiều khách hàng về việc cơ cấu, đàm phán và soạn thảo hồ sơ cho việc chuyển giao công nghệ và cấp phép cho nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế và bản quyền. Chúng tôi cũng đã giúp khách hàng đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Lĩnh vực chuyên môn chính của chúng tôi là:

  • Đăng ký: Giúp các khách hàng soạn thảo hồ sơ cho việc xin cấp Giấy đăng ký nhãn hiệu, và văn bằng độc quyền cho kiểu dáng công nghiệp, sáng chế tại Việt Nam;
  • Duy trì và gia hạn: Hỗ trợ khách hàng trong việc duy trì và gia hạn đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp;
  • Cấp giấy phép: Soạn thảo và tư vấn về các hợp đồng và giấy tờ chuyển giao hoặc cấp phép bí quyết công nghệ và các quyền sở hữu trí tuệ khác.
  • Đại diện theo pháp luật: hỗ trợ và đại diện cho khách hàng thông qua thủ tục hành chính và tư pháp đối với các vụ án đòi bồi thường vi phạm và gian lận.

Kinh Nghiệm

  • Tư vấn và thực hiện dịch vụ cho KINDERLAND trong việc đòi lại nhãn hiệu bị một công ty Việt Nam đăng ký trước;
  • Tư vấn cho một khách hàng Việt Nam trong việc nhượng quyền thương mại mô hình KINDERLAND vào Việt Nam;
  • Tư vấn và hỗ trợ một công ty Hàn Quốc lấy lại nhãn hiệu HILL STATE đã bị một cá nhân Việt Nam đăng ký mất;
  • Tư vấn và thực hiện dịch vụ đòi lại một nhãn hiệu D ƯU của một công ty Trung Quốc đã bị một công ty Việt Nam đăng ký mất;
  • Tư vấn và xử lý tranh chấp nhãn hiệu Vang Đà Lạt giữa hai công ty của Việt Nam;
  • Tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký nhiều các nhãn hiệu, kiểu dáng và sáng chế cho cá nhân và tổ chức trong đó có sáng chế của Intel;

Liên hệ với chúng tôi

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số: 02473 022 866 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: contact@kiblaf.com hoặc điền vào biểu mẫu dưới đây.

Thông tin thành lập công ty