Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Đất đai và Bất động sản

Đất đai và Bất động sản

KIBLAF đại diện cho nhiều nhà tài trợ dự án và nhà thầu ở Việt Nam. Chúng tôi làm việc cùng với các luật sư quốc tế chuyên sâu về luật xây dựng và có kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng quốc tế. Lĩnh vực chuyên môn chính của chúng tôi là:

  • Các vấn đề luật định: Tư vấn về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất; tư vấn về thực hiện quyền đối với quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản có trên đất; tư vấn thiết kế và xây dựng một dự án trong lĩnh vực bất động sản;
  • Yêu cầu về cấp phép: Tư vấn về việc thủ tục đăng ký, phê duyệt và cấp phép trong hoạt động thiết kế và xây dựng;
  • Hợp đồng xây dựng: Tư vấn về các vấn đề có liên quan đến các hợp đồng xây dựng và mua sắm các thiết bị, tính hiệu lực và hệ quả về thuế đối với việc tách các hợp đồng xây dựng và mua sắm thiết bị.
  • Đấu thầu: Tư vấn về các tài liệu đấu thầu và các vấn đề về quy định.

Liên hệ với chúng tôi

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số: 02473 022 866 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: contact@kiblaf.com hoặc điền vào biểu mẫu dưới đây.

Thông tin thành lập công ty