Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Bảo hiểm

Bảo hiểm

KIBLAF đại diện cho một số tổ chức bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ và đại diện cho một số tổ chức bảo hiểm nước ngoài cũng như các câu lạc bộ P&I trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm sau:

  • Bảo hiểm nhân thọ: Tư vấn về các quy định, soạn thảo và rà soát các hợp đồng cho các dự án bảo hiểm.
  • Bảo hiểm phi nhân thọ: Tư vấn về các quy định, soạn thảo các hợp đồng và tái cơ cấu kinh doanh.
  • Bảo hiểm hàng hải: Tư vấn về các quy định và đại diện cho một số câu lạc bộ P&I trong việc giải quyết tranh chấp.

Kinh Nghiệm

  • Tư vấn và đại diện cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Khải Thành trong việc khởi kiện Công ty Cổ phần bảo hiểm Bưu điện về tranh chấp hợp đồng bảo hiểm liên quan đến việc đòi tiền bảo hiểm cháy nhà xưởng;
  • Tư vấn cho Công ty Công ty cổ phần vận tải Biển Bắc liên quan đến việc giải quyết tranh chấp tiền bồi thường vụ va chạm giữa tàu Ngọc Hà với Tàu Thor Tribute vào ngày 23/5/2009;
  • Tư vấn cho một Tổng công ty bảo hiểm thuộc ngân hàng trong việc giải quyết bồi thường liên quan đến va đâm tàu tại cảng Chittagong Bangladesh;
  • Tư vấn cho Công ty TNHH Hoàng Đạt trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến vụ việc chìm tàu Hoàng Đạt 126 vào ngày 03/10/2007

Liên hệ với chúng tôi

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số: 02473 022 866 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: contact@kiblaf.com hoặc điền vào biểu mẫu dưới đây.

Thông tin thành lập công ty