Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Tin Tức

Các mẫu tờ khai đăng ký bản quyền tác giả mới nhất năm 2023

Nội dung bài viết

Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với: Tác phẩm văn học, khoa học; bài giảng; bài phát biểu và bài nói khác; sưu tập dữ liệu; tác phẩm báo chí; tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác – Mẫu số 01 (Tải về)

Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với: Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng – Mẫu số 02 (Tải về) 

Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với: Chương trình máy tính – Mẫu số 03 (Tải về)

Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với: Tác phẩm âm nhạc – Mẫu số 04 (Tải về)

Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với: Tác phẩm mỹ thuật; Tác phẩm nhiếp ảnh – Mẫu số 05 (Tải về)

Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với: Tác phẩm điện ảnh; Tác phẩm sân khấu – Mẫu số 06 (Tải về)

Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với: Sách giáo khoa; Giáo trình – Mẫu số 07 (Tải về)

Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với: Tác phẩm kiến trúc; Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học – Mẫu số 08 (Tải về)

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Bài viết liên quan